Согласно решения Правления АО «ОПЗ» от 26.09.2018 г. №48 победителем объявленного АО «ОПЗ» 14.09.2018 г. отбора компании для заключения контракта по переработке давальческого природного газа в аммиак и карбамид признается Компания ETFX UK Group LLC.

26.09.2018

Інформація щодо тарифів на прийом, очистку та транспортування господарсько- побутових стічних вод з 01.01.2018 р.

1. Послуги на прийом та очистку господарсько-побутових стічних вод - 24,12 грн. за 1 м 3 з урахуванням ПДВ 20% - 4,02 грн. (тариф без урахування ПДВ 20,1 грн/м 3 ).

2. Послуги з транспортування господарсько-побутових стічних вод – 7,56 грн. за 1 м 3 з урахуванням ПДВ 20% - 1,26 грн. (тариф без урахування ПДВ 6,3 грн/м 3 ).

3. Послуги на прийом та очистку господарсько-побутових стічних вод для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення – 19,44 грн. за 1 м 3 з урахуванням ПДВ 20% - 3,24 грн. (тариф без урахування ПДВ 16,2 грн/м 3 ).

4. Послуги на прийом та очистку господарсько-побутових стічних вод з урахуванням вартості транспортування стічних вод до очисних споруд АТ «ОПЗ» - 31,68 грн. за 1 м 3 з урахуванням ПДВ 20% - 5,28 грн. (тариф без урахування ПДВ 26,40 грн/м3). 

Планові витрати пов’язані з очищенням стоків у 2017 р. зросли на 4,9 млн.грн. або 15,5% в порівнянні з базовим 2016 р. Це обумовлено зростанням заробітної плати, тарифів на електроенергію, вартості реагентів та паливно-мастильних матеріалів, вартості матеріалів та запасних частин та інших витрат. 

Прямі матеріальні витрати. Прямі матеріальні витрати є найбільшою складовою у загальному обсязі витрат пов’язаних з очищенням стічних вод. Питома вага матеріалів в загальному запланованому на 2017 р. обсязі витрат складає 44,2%, з них 74% - це витрати на реагенти для очищення стоків, зростання витрат обумовлено з ростом цін на реагенти. 

Енерговитрати. Основною статтею енерговитрат є витрати на електроенергію, які складають 66%. У 2016 році середньозважена вартість електроенергії склала - 1360,00 грн. за 1 тис.кВтг. (без урахування ПДВ). Розрахункова вартість електроенергії в 2017 році становить - 1566 грн. за 1 тис.кВтг. (без урахування ПДВ), що на 206 грн. або 16% більше ніж у 2016 році. 

Зростання витрат на заробітну плати зумовлено ростом мінімальної заробітної плати з 1378 грн. на 01.01.2016 р. (Закон України від 25.12.15 № 928-VIII "Про Державний бюджет на 2016 рік") до 3200 грн. станом на 01.01.2017 р. затвердженої ст. 8 Закону України від 21.12.2016 р. N 1801-VIII та необхідністю виконання умов Колективного договору. 

Розрахунок планової собівартості послуг з прийому на очисні споруди та очистки господарсько-побутових стічних вод

Витрати   грн./куб.м  
 Виробнича собівартість, усього, у тому числі:   15,4 
 1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі:   6,8 
     - Реагенти для очищення   5,0 
 2. Енерговитрати, усього, у тому числі:   4,8 
     - електроенергія   3,1 
 3. Заробітна плата з урахуванням нарахувань   3,3 
 4. Інші   0,5 

2017-12-01