ПРО ЗАВОДБудівництво ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) почалося в 1975 р., а свою продукцію завод випускає з 1978 року.


Основним призначенням підприємства є виробництво аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції. Завод також приймає та перевантажує в морські судна на експорт продукцію інших підприємств: аміак, карбамід, метанол і рідкі комплексні азотні добрива. Хімічна продукція від інших підприємств надходить на перевантажувальні комплекси заводу залізною дорогою та аміакопроводом довжиною 2417 км.

До складу Одеського припортового заводу входить:


Два агрегати з виробництва аміаку початковою проектною потужністю
0
тис. на рік кожен
Два агрегати з виробництва карбаміду початковою проектною потужністю
0
тис. тонн на рік кожен
Комплекс з перевантаження аміаку потужністю 4,3 млн. тонн на рік, зі складом на
0
тис. тонн
Комплекс з перевантаження карбаміду потужністю до 5 млн. тонн на рік, зі складом на
0
тис. тонн
Комплекс з перевантаження метанолу потужністю 1 млн. тонн на рік, зі складом на
0
тис. тонн
Комплекс з перевантаження рідких азотних добрив потужністю 500 тис. тонн на рік, зі складом на
0
тис. тонн


Загальна площа території заводу складає 250 га.

Продукція заводу має попит на внутрішньому ринку, але головна її частина – а це 85%, експортується більш ніж у 30 країн світу. В результаті системної модернізації технологічного обладнання та удосконалення технологічних процесів, впровадження нової техніки, проведення енергозберігаючих заходів, удосконалення автоматичних систем контролю і управління технологічними процесами, сучасного рівня технічного обслуговування і високої підготовки персоналу, постійного пошуку зниження собівартості шляхом збільшення загальної ефективності роботи підприємства, завод працює з продуктивністю, яка перевищує проектні потужності.

Завантаження виробничих потужностей з виробництва аміаку складає 125%, з виробництва карбаміду – 127%. Дані показники завантаження є кращими в країнах СНД. Два агрегати початкової проектної річної потужності 900 тисяч тонн рідкого аміаку сьогодні виробляють більше 1 мильйона тонн аміаку. А два агрегати з виробництва карбаміду, первинні проектні показники яких складали 660 тисяч тонн на рік, виробляють більше 800 тисяч тонн карбаміду.

На заводі проводиться багато заходів щодо енергозбереження. В результаті чого зріст об’ємів виробництва супроводжується також зниженням споживання енергоресурсів у розрахунку на одиницю продукції. Сьогодні на Одеському припортовому заводі найнижчі питомі витрати природного газу серед хімічних підприємств України. Роботи з реконструкції та модернізації виробництва проводяться у співпраці з компаніями багатьох країн (Франція, Німеччина, Італія, США, Данія та ін.).


Припортовий завод є членом Міжнародної асоціації виробників добрив (IFA), активно співпрацює з її членами

Соціальна програма має дуже важливе значення для припортового заводу і є невід’ємною частиною виробництва. На ОПЗ створено комплексну виробничо-соціальну систему для роботи і життя співробітників, яка включає: високоавтоматизоване виробництво з достойними умовам праці та побуту; можливості для культурного розвитку, повноцінного відпочинку, спортивних занять, лікування; здійснення доплати пенсіонерам заводу, багатодітним сім’ям, інвалідам, одиноким матерям; рішення житлових питань працівників підприємства і багато іншого.

Постійне та стабільне зростання показників праці Одеського припортового заводу є, перш за все, результатом впровадження в життя довгострокової програми соціально-економічного розвитку підприємства.