Одеський Припортовий Завод


Історія Підприємства


1974 р.
Наказ № 155 Мінхімпрома СРСР «Про створення Одеського припортового заводу».
1978 р.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ АМІАКУ і СФК - Пуск в експлуатацію. До причалу №3 пришвартувався перший транкер-газовоз «Булдурі» Латвійського морського пароплавства, який прийняв на борт 7 982 тонн рідкого аміаку.
АГРЕГАТ №1 З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Пуск агрегату в експлуатацію.
1977-1979рр.
Створені цехи: Ремонтно-механічний, Централізованого ремонту, Котельний, Электроремонтний, Электропостачання, Відділ технічного контролю, КВПіА, Хімводопідготовки, Розділення повітря, Біохімічного очищення стічных вод, Водопостачання та каналізації, Зв‘язку, Ремонтно-будівельний, Господарчий, Залізничний, Автотранспортний, ВГРЗ, ВЗО, Відділ обладнання (складське господарство).
1979 р.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ КАРБАМІДУ – Пуск в експлуатацію. АГРЕГАТ №2 З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Пуск в експлуатацію.
ЦПА і СФК – Монтаж ізотермічних резервуарів для зберігання аміаку ST~3,4 та резервуарів під СФК "Т-101,102.
АМІАКОПРОВІД «ТОЛЬЯТТІ-ОДЕСА» – Горлівський аміак по дільниці довжиною 807 км прибув на ОПЗ. Аміакопровід «Тольятті–Горлівка–Одеса» довжиною 2417 км та проектною потужністю 2 500 000 тонн/рік почав діяти у 1981 році.
1983 р.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА РІДКОЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ – вироблено першу продукцію.
1984 р.
АГРЕГАТ №1 З ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ – Пуск в експлуатацію.
1985 р.
АГРЕГАТ №2 З ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ – Пуск в експлуатацію.
1988 р.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ МЕТАНОЛУ – Пуск в експлуатацію.
Створення МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ (з власною поліклінікою).
1990-1995 рр.
Впроваджено систему управління технологічним процесом на базі мікропроцесорної техніки фірми «Honeywell».
ЦЕХ ЗВ‘ЯЗКУ– Пуск квазіелектронної АТС «Квант» на 2048 номерів.
Введено в експлуатацію систему телемеханіки, яка дозволила проводити загальнозаводський моніторинг та диспетчеризацію системи електропостачання заводу.
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ – оснащення лабораторій сучасним аналітичним устаткуванням провідних міжнародних фірм.
1997 р.
Створення ЦЕХУ ВИРОБНИЧОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.
АМІАЧНЕ ВИРОБНИЦТВО – Річне виробництво аміаку двома агрегатами склало 1 млн. 100 тис. тонн.
ЦЕХ ЗВЯ‘ЗКУ – Пуск АТС Hicom-392 (Siemens) на 3000 номерів.
1998 р.
ОПЗ став членом Міжнародної асоціації виробників добрив.
1999 р.
ЦЕХ ВОДООБРОБКИ – Введена в експлуатацію нова сучасна станція розділення повітря.
2000-2001 рр.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ АМІАКУ – Включені в роботу газотурбінні двигуни ДГ–90 на компресорах С-1А, С-1Б з котлом-утилізатором з метою утилізації тепла димових газів.
2002-2003 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ – Виконано ремонт колон синтезу.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ АМІАКУ – На сховищах аміаку змонтовано систему постійного акустико-емісійного контролю.
ЦЕХ ВОДООБРОБКИ – Виконано ремонт насосних станцій та системи управління відділення ВіК.
2004-2005 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Удосконалена робота відділення очищення газу від СО2 та системи осушення синтез-газу, що дозволило збільшити продуктивність агрегатів аміаку до 1700 тонн/добу і економити більше ніж 40 млн. м3 на рік природного газу.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ – упроваджено заміну стріпера на агрегаті №2 ( потужність 1500 тонн/добу).
ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ОЛІМП» – Введення в експлуатацію.
2006-2007 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – проведений ремонт турбіни компресора синтез-газу на агрегаті аміаку №1 (економія природного газу та зниження споживання пару).
Рекордні показники за весь період роботи заводу з обсягу перевантаженого за рік аміаку – 4 205 000 тонн/рік.
ЦЕХ ВОДООБРОБКИ – Відремонтовано систему оборотного циклу.
У складі ЦВО створено бактеріологічну лабораторію.
2008-2009 рр.
Рекордні показники за весь період роботи заводу з обсягу виробленого за рік карбаміду – 942 373 тонн/рік.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ КАРБАМІДУ – Встановлено сучасну систему управління технологічним процесом на базі «Experion PKS».
ЦВирА – Відремонтовано турбіну (103-JT) та компрессор синтез-газу (103-J) на агрегаті аміаку №2 (економія природного газу та зниження споживання пару).
Виконано заміну обладнання 110 кВ на «ГПП – Карбамідна».
Впровадження цифрового технологічного радіозв‘язку (цифрові радіостанції).
2010 р.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Проведений ремонт низькотемпературної конвекційної частини печі риформінгу на агрегаті аміаку №2.
ЦЕХ ВОДООБРОБКИ – Використання системи водопостачання на основі мембранних технологій (установка зворотного осмосу) дозволила заводу повністю перейти на альтернативні джерела промислового водопостачання – очищену морську та стічну воду. Споживання води питної якості із систем комунального водопостачання зменшено на 4 500 000 м3/рік.
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ЦЕХ – Отримав статус станції.
2011-2012 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Рекордні показники за весь період роботи заводу з обсягу виробленого за рік аміаку – 1 160 038 тонн/рік.
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ АМІАКУ – Виконано замiну системи автоматичного управління газотурбінним двигуном поз. С-1В.
Удосконалено систему диспетчеризації теплових пунктів заводу; підключені додаткові теплопункти.
Введено в експлуатацію пансіонат «Карпатські зорі» в м.Яремче (жовтень 2012р.)
2013-2014 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ – На агрегаті №1 замiнено стріпер. На агрегаті №2 – замінено конденсатор високого тиску (підвищення продуктивності агрегату).
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – змонтовано установку підігріву теплофікаційної води (отримання тепла для системи опалення до 8 Гкал/год).
КОТЕЛЬНИЙ ЦЕХ – Виконано ремонт димової труби из застосуванням композитних матерiалiв.
В ЦПА на експорт відвантажено 100- мільйонну тонну продукції (квітень 2014р.).
ЦЕХ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ КАРБАМІДУ – Проведена замiна суднонавантажувача.
ЦЕХ ЗВ‘ЯЗКУ – Введено в експлуатацію нову цифрову АТС HIPATH 4000 (модернізація телефонного зв‘язку).
Впроваджено загальнозаводську оптико-волоконну комп’ютерну мережу технологічного призначення з метою зв‘язку цехових систем управління з головним сервером PHD системи АСОДУ.
2015-2017 рр.
ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ – Проведено ремонт конвекційної частини печі первинного риформінгу на агрегаті №1. Проведена заміна реакційних труб, передавального колектору та каталізатору на печі риформінгу агрегату №2.
АВТОТРАНСПОРТНИЙ ЦЕХ – Введено в експлуатацію Лабораторію технічної діагностики транспортних засобів (2015р.)