ВИРОБНИЦТВО АМІАКУВиробництво аміаку складається з двох агрегатів аміаку, що працюють за технологічною схемою фірми «Kellogg», США, які були введені в експлуатацію в 1978 та 1979 роках. Початкова проектна потужність кожного агрегату складала 1360 тонн/добу. За останні роки в результаті систематичного проведення робіт з модернізації та реконструкції, своєчасного проведення планово-попереджувальних ремонтів, техніко- економічні показники агрегатів покращились: досягнуто перевищення початкових проектних потужностей з виробництва аміаку на 25%, а питомі енерговитрати знижені з 10,3 Гкал/тонну до 8.8 Гкал/тонну аміаку.


Наразі, кожен із агрегатів виробляє близько 1700 тонн аміаку на добу.