ВИРОБНИЦТВО КАРБАМІДУВиробництво карбаміду складається із двох агрегатів, що були введені в експлуатацію в 1984 та 1985 рр. відповідно. Агрегати працюють за технологічною схемою, розробленою фірмою «Stamicarbon», Голандія. Початкова проектна продуктивність кожного з агрегатів складала 1000 тонн /добу.

Внаслідок проведених робот з реконструкції та модернізації обладнання, вдосконалення технологічних процесів, впровадження автоматизованих систем управління та інших організаційно-технічних заходів, виробництво збільшилося до 1350 тонн/добу, при цьому питомі енерговитрати зменшилися на 10%.